Monday, May 17, 2010

Keyifsiz

Son 1 senedir en mutsuz olduğum zaman dilimini sorsalar, bu hafta sonunu söylerdim.
Gözümden yaş gelmedi, ama içimde bir çıt sesi duydum.
Kırılmadım, ama bütün de değilim.

BEN BİR YILDIZIM

Ben bir y
ıldızım yıldızlar ortasında,
Sa
ğa bakarım, sola bakarım, eyvah,
Yapayaln
ızım yıldızlar ortasında.
Bir bitmez düzelikte ak
şamla sabah.

Alabildi
ğine bana vermişler, “al! ”
Dayan
ılmaz boşluğuyla bu evreni
“Bu gerçek, bunu al! Bu dü
ş, bunu da al! ”
Ne ki varsa, bana yaz
ılmış nedeni.

Mutluyum, bu güzel, bu tek y
ıldızlıkta;
Milyonlarca sunu,
adak sana, tanr
ım!
Ama kalbim çatlayacak yaln
ızlıkta,
Hiç olmazsa bir
ayna ver bana, tanr
ım!

No comments:

Post a Comment