Thursday, September 23, 2010

Avrupa Kültür Başkenti projesi dahilinde Ekim seçkileri

Evet Türkiye..
Kültürel Başkent İstanbul'daki etkinlik tarihleri alttaki gibidir..
1 Ekim- Dayak Kolektif Seçkisi
2 Ekim-Dayak Cennetten Çıkmadır-çakma tablo sergisi
3 Ekim-Şu Dayak dedikleri...isimli Tiyatro
4 Ekim-Dayak Dayağa baka baka atılır hikayeleri
5 Ekim- Dayak attıkça suratta gül biter retrospektif
vs. vs.vs...
Artıran var mı ?

No comments:

Post a Comment