Saturday, May 19, 2012

kutlu olsun


Atamızın hitabıyla...
"...memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde..."
olanlar için yine bir şey ifade etmiyor.  Özgürlüğü, gençliği, konuşmayı, sanatı, her şeyi unutturmaya çalışıyorlar.  Seneye özgürce kutlayabilmek, şüpheye düşmeden, umutla geleceğe bakabilmek ümidi ile.

1 comment: