Wednesday, July 28, 2010

Bir başkadır benim ülkem

2008 yılında değiştirilen Milli Eğitim Temel Kanununun 51 inci maddesi 4. ve 5. fıkraları Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların (yani devlet okulu arazilerinin) özelleştirilerek satılabilmesine imkan tanınmıştır.

Örnekleyelim hemen: Kabataş Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Üniversitesi

Nasıl savunuyoruz bu güzide fikri? Oradan elde edilecek gelir ile ülkenin bir çok noktasında bir çok eğitim kurumu açılacak diyerek.

Biraz hin düşünelim, biraz geçmişi araştıralım. Bakalım aklımıza neler gelecek?
Biraz google kullanıp mesela vatan caddesinin filan eski fotoğraflarına bakın.
Sonra bugün okullarda neler öğretildiğine dikkat edin.
Nasıl yaşamak istediğinize bakın.
Son bir rüzgar ile toplanan askerlere göz gezdirin.

Bir de 12 Eylül 2010 referandumunu düşünün.

Alışık değiliz ama, bu aralar beynimizi geleceğimiz için çalıştıralım. Kim bilir belki????

No comments:

Post a Comment