Friday, May 4, 2012

Confessa - ne itiraf ediyor

aşağıda dinledik ya confessayı
işte bakın ne diyor
sabahın köründen beri kafamda dönüp duruyor. che ne hai fatto del nostro bene... su confessa...




su confessa amore mio hadi itiraf et aşkım
io non sono più il solo, l’unico artık ben tek değilim, biricik değilim
hai nascosto nel cuore tuo kalbinde sakladığın
una storia irrinunciabile kaçınılmaz bir hikaye

io non sono più il tuo pensiero ben artık düşüncelerinde değilim
non sono più il tuo amore vero gerçek aşkın değilim artık
sono il dolce con fondo amaro sono acı biten tatlınım
che non mangi più artık hiç yemediğin

ma perchè tu sei un’altra donna ama neden başka bir kadın olsun
ma perchè tu non sei più tu ama neden sen değiştin
ma perchè non l’hai detto prima ama neden daha önce söylemedin
chi non ama non sarà amato mai sevmeyen, hiç bir zaman sevilemez

che ne hai fatto del nostro bene? bizim iyiliğimiz için ne yaptın?
e’ diventato un freddo brivido dondurucu bir soğuk olsu
le risate, le nostre cene kahkahalar, akşam yemeklerimiz
scene ormai irrecuperabili bir daha gerçekleşmeyecek sahneler
io non sono più il tuo pensiero ben artık düşüncelerinde değilim
non sono più il tuo amore vero gerçek aşkın değilim artık
sono il dolce con fondo amaro sono acı biten tatlınım
che non mangi più artık hiç yemediğin

ma perchè tu sei un’altra donna ama neden başka bir kadın olsun
ma perchè tu non sei più tu ama neden sen değiştin
ma perchè non l’hai detto prima ama neden daha önce söylemedin
chi non ama non sarà amato mai sevmeyen, hiç bir zaman sevilemez 

quando viene la sera akşam olduğunda
e il ricordo pian piano scompare hatıralar yavaş yavaş kaybolur
la tristezza nel cuore yürekteki acı
apre un vuoto più grande del mare denizden daha büyük bir boşluk açar
più grande del mare denizden daha büyük
ma perchè non l’hai detto prima ama neden daha önce söylemedin
chi non ama non sarà amato mai sevmeyen, hiç bir zaman sevilemez 
che ne hai fatto del nostro bene? bizim iyiliğimiz için ne yaptın?
e’ diventato un freddo brivido dondurucu bir soğuk olsu
le risate, le nostre cene kahkahalar, akşam yemeklerimiz
scene ormai irrecuperabili bir daha gerçekleşmeyecek sahneler
io non sono più il tuo pensiero ben artık düşüncelerinde değilim
non sono più il tuo amore vero gerçek aşkın değilim artık
sono il dolce con fondo amaro sono acı biten tatlınım
che non mangi più artık hiç yemediğin 

No comments:

Post a Comment